0532 384 84 45

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymet Yönetimi

Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde, sabit kıymet yatırım düzeyinin doğru hesaplanmasına yardımcı olur.

İşletmeler için büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturan sabit kıymetlerin, doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş performansının yüksekliği işletme verimliliğinin artırılmasında önemlidir.

Gereksiz ya da eksik yatırımı önleyerek ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Sabit Kıymet Yaşam Döngüsü, sabit kıymetin alımından satışına ya da hurdaya çıkmasına kadar kesintisiz izlenmesini sağlar.

Sabit Kıymetlerin lokasyon, zimmet, masraf yeri gibi fiziksel hareketlerinin takip edebilmesini ve hareket geçmişinin tutulmasını sağlar, bu sayede kaçaklar ve kayıplar önlenmiş olur.

Sabit kıymetlerin garanti ve sigorta bilgilerinin takibini sağlar.

Günlük, aylık, yıllık amortisman hesaplama ve yeniden değerleme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Sabit veya taşınabilir kıymetlerin gruplanarak ağaç yapısında takip edilmesini sağlar. Her gruba kendine özel amortisman hesaplama yöntemi uygulamasını sağlar.

Mevcut sabit kıymetlerin değerleri ile birlikte, fiyatı, edinim bedeli, değerleme öncesi ve güncel değer, birikmiş amortisman, net değer bilgileri gibi tüm sabit kıymet verileri takip edilir.

Sabit kıymetlere ait bakım ve masrafların detaylı takibini sağlar.Sabit Kıymetler Listesi Defteri