0532 384 84 45

E-Devlet

E-Devlet

E-Fatura Uygulamaları

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığınca bir çok sektöre e-Defter ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

İşletmeler için zorunluluk olan bu uygulama aslında beraberinde birçok fayda ve kolaylığı işletmeye sunuyor. En önemli katkısı tasarruf, elektronik ortamda Fatura ve Defter süreçlerinin gerçekleştirilmesi, işletmenin bu işler için ayırdığı kaynakları işletmenin daha önemli diğer işlerinde kullanmasına olanak sağlıyor. Çözümlerimizi üretirken en öncelikli felsefemiz olan Kaynakların Verimli Kullanımını destekleyen bu uygulamaların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz.

Güvenilir, Verimli ve Çevreci !

e-Fatura uygulamaları sayesinde, artık faturalarınız elektronik ortamda daha hızlı, daha güvenli ve hatasız bir şekilde alıcısına ulaşıyor, adınıza düzenlenen faturalar saniyeler içerisinde veri tabanınıza işleniyor, böylece siz zamandan ve emekten tasarruf sağlarken, enerjinizi kontrol ve raporlama için harcayabiliyorsunuz.

e-Fatura Uygulamasının Kazandırdıkları

Finansman Yönetiminin kolaylaşması.
* Kontrollerin anlık olarak yapılabilmesi.
* Hata riskinin en düşük seviyeye indirilebilmesi.
* İşletmeyi matbaa ve arşivleme maliyetlerinden kurtarması.
* İş gücü maliyetinin azalması.
* Arşive kaldırılan faturalara saniyeler içerisinde erişim kolaylığı sağlaması.
* İstatistiklere göre e-Fatura uygulamasına dahil olan bir işletmenin;
* Fatura gönderme maliyeti kağıt faturaya oranla %57 daha düşük.
* Fatura alma maliyeti kağıt faturaya oranla %62 daha düşük.
* Toplam satışların %2’si oranında tasarruf sağlıyor.

e-Fatura Uygulama Yöntemleri

GIB e-Fatura Portal Yöntemi

Bu yöntemi tercih edecek mükelleflerin aylık düzenledikleri fatura sayısı 5.000 adetten fazla olmaması gerekmektedir, eğer 5.000 adet üzerinde fatura düzenliyorsanız diğer iki yöntemden birini tercih etmelisiniz

Bu yöntemi iki farklı şekilde kullanmanız mümkün;

İlk Seçenek; GİB tarafından sunulan www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura portal hizmetini kullanarak faturaları manuel kayıt edebilirsiniz. Bu kullanım seçeneğinde faturaların hem portal’a hemde kullanmakta olduğunuz ERP sistemine ayrı kayıt girişi gerekiyor.

İkinci Seçenekte ise; SentezLIVE ERP Sisteminde fatura girişlerinizi gerçekleştirdikten sonra fatura yazdırma işlemi yapmak yerine, efatura oluşturma işlemi yaparak faturalarınızı portala yüklemeye hazır duruma getirebilirsiniz. Daha sonra sadece www.efatura.gov.tr adresinden dosya yükleme işlemi yapmanız yeterli.

Kendi bilgi işlem sistemi yeterli olmayan veya tercihen Özel Entegratör ile çalışmak isteyen mükellefler, GIB tarafından özel entegrasyon izni almış firmaların sistemini kullanarak uygulamaya geçiş yapabilirsiniz.

Bu yöntemi tercih etmeniz durumunda anlaşma yaptığınız entegratör firmanın sistemi ile SentezLIVE ERP Sistemini konuşturabiliyoruz.

Entegratör firmanın talep ettiği yapıda ve EFKS uygun şekilde faturalarınızı web servisleri aracılığı ile otomatik gönderebiliyoruz. Bu yöntemde faturalarınızı SentezLIVE ERP Sistemine girişini yaptıktan sonra, fatura yazdırma işlemi yapmak yerine, e-fatura oluşturma işlemi yaparak otomatik olarak faturalarınızın entegratör firmaya gönderilmesini sağlayabileceksiniz.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bilgi işlem sistemini 7 gün 24 saat çalıştıran işletmeler, GIB Sistemine direkt entegtasyon sağlayabilirler.

Bu yöntemde SentezLIVE ERP Sistemine kayıt edilen faturalar, fatura yazdırma işlemi yapmak yerine efatura oluşturma işlemi kullanılarak otomatik XML dosyası oluşturulabiliyor, daha sonra oluşturulan faturalar zarflanarak direkt olarak GIB Sistemine gönderilebiliyor.

Bu yöntemde Onay/Red cevabının alınması, verilmesi, Arşivleme gibi bütün süreçler Portal’dan bağımsız olarak SentezLIVE ERP Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu yöntemi tercih etmeniz durumunda, hazırlamanız gereken Bilgi İşlem Sistem Raporu ve diğer formların hazırlanmasında firmanıza danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

E-Defter Uygulaması

Günler süren defter yazdırma işlemlerinden artık kurtuluyorsunuz!

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığınca bir çok sektöre e-Defter ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

İşletmeler için zorunluluk olan bu uygulama aslında beraberinde birçok fayda ve kolaylığı işletmeye sunuyor. E-Defter uygulaması ile muhasebe departmanında günler süren defter yazdırma işlemi artık saniyeler içerisinde ve hatasız bir şekilde gerçekleşiyor.

Kimler uygulamaya geçecek?

e-Fatura uygulamasına geçiş yapan şirketler için 2014 yılında e-Defter uygulamasına zorunlu geçiş. Diğer şirketler isteğe bağlı olarak geçiş yapabilecekler.

Başvuru süreci nasıl?

Yazılı başvuru

Mali Mühür

Uyumlu Yazılım

Cezai Yaptırımlar

E-Deftere ilişkin zorunluluklara uymayan mükellefler hakkında, VUK ceza hükümleri uygulanır. E-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamda defter tutamazlar. Kağıt ortamda defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

e-Defter Uygulaması ve Kavramları

e-Defter Uygulaması Şekil hükümlerinden bağımsız olarak VUK ve TTK’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter Beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve GIB Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili)

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için XML formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

SentezLIVE ERP Sistemine girişi yapılan veriler doğrultusunda ilgili defterler GIB Sistemine gönderilmek üzere ait olduğu yıl ve ay seçimi yapılarak e-Defter oluşturma işlemi ile hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulur.

e-Defter uygulaması üzerinden eİmza/Mali Mühür ile imzalanan defter, sırayla Berat oluşturma ve Berat İmzalama işlemleri gerçekleştirilerek GIB’na direkt olarak SentezLIVE ERP Sistemi e-Defter Uygulamasıüzerinden gönderilir, GIB tarafından onaylanan Berat dosyası tekrar sisteme geri yüklenerek yasal saklama süresince işletme tarafından saklanır.e-defter gibden dosya alma