0532 384 84 45

İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

İş Süreçleri Yönetimi

SentezLIVE ERP, bir işletmenin departmanları arasındaki birbirine bağlı iş süreçlerinin tanımlanmasını ve süreçler arasındaki onay, uyarı, hata mesajlarının oluşturulmasını sağlayan modüldür.

Süreçlerin modellenmesi ile doğru zamanda doğru kişiye bilginin ve yapılacak işin ulaştırılmasını sağlar.

Kurallara bağlı yapılacak sıralı işlerin planlanmasını ve kullanıcılara otomatik atanmasını sağlar.

Sipariş, sevkiyat, faturalama ve diğer iş akışlarındaki görevleri ile bu görevlerin kullanıcılara atanmasını sağlar.

İş akış ataması yapılırken ilgili modüle ait koşulların tanımlanmasını sağlar.

Kullanıcı hatalarından kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesini sağlar.