0532 384 84 45

İleri Üretim

Üretim Yönetimi

Karmaşık ürün ağaçlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir, malzeme sarflarına, yarı mamül stoklarına, firelere, hurdalara, alternatif kullanımlara ve iş emirlerine ait tüm işlemleri bütünleşik bir sistemde takip edebilirsiniz.

SentezLIVE ERP programı ile, işletmenizdeki üretim sürecine tam hakimiyet için gerekli tüm işlevleri içeren yapısı ile karmaşık ürün ağaçlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir; malzeme sarflarına, yarı mamul stoklarına, firelere, hurdalara, alternatif kullanımlara ve iş emirlerine ait tüm işlemleri bütünleşik bir sistemde takip edebilirsiniz.

Ayrıca barkod ve RFID sistemleriyle entegre olabilme özelliğiyle, projelerinizi adım adım takip edebilir ve işletmenizin gerçek zamanlı işleyiş takibini yapabilirsiniz.

Bu sayede üretim makinalarınızın, tezgahların ve operatörlerin doluluk oranlarını hesaplayabilir, performans değerlendirmelerini yapabilirsiniz.

Erp programı; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoğa üretim gibi farklı üretim yöntemlerine göre üretim faaliyetlerini gerçekleştirmenizi ve iş emirlerini oluşturmanızı sağlar.

Üretim emrini bir proje ile ilişkilendirerek proje bazında takip etmenizi sağlar.

Üretim emrine başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlayarak planlama faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Üretim emrinden otomatik olarak iş emirlerini oluşturmanızı ve talimat formlarını düzenlemenizi sağlar.

Her bir operasyon için dış kaynak kullanımı (fason) yapmanızı ve anlaşma formlarını hazırlamanızı sağlar.

Üretim emirlerine istenildiği kadar teknik resim, teknik doküman, ürün resmi ve müşterilerinizin göndermiş olduğu her türlü dokümanı ilave edebilmenizi sağlar.

Üretim emrine rota harici operasyon ekleyebilmenizi ve takip edebilmenizi sağlar.

Üretilecek yarı mamül ve mamüllere ilişkin sınırsız sayıda detaylı ürün ağacı (BOM) tanımlayarak, değiken durumlara karşı revize etmenizi sağlar.

Ürün ağaçlarından oluşan reçetelerin belirlenen maliyet yöntemine göre maliyet takibini yapmanızı sağlar.

Müşteri siparişine göre, belli bir üretim emrine göre veya bir grup üretim emrine göre MRP çalışmaları yapmanızı sağlar.

SentezLIVE ERP, üretim emirlerinde yer alan rotalardaki operasyonları, işletmenize uygun atama yöntemleriyle planlayarak GANTT diyagramında görüntülemenizi sağlar.

Makina ve tezgahların doluluk oranı bilgileriyle üretim çizelgeleme yaparak kaynakları doğru yüklemenizi sağlar.

Mevcut stok bilgileri, operasyon durum bilgisi, açık satın alma talepleri, satış siparişleri ve satış rezervasyon bilgilerin kullanılarak yapılan MRP çıktılarını kullanarak ana üretim planını (MPS) oluşturmanızı sağlar.

Planlanan ve gerçekleşen çıktı analizleri yaparak raporlamalarla farklılıkları belirlemenizi ve düzeltilci yatırımlara karar vermenizi sağlar.

Barkodlu üretim emri takibi ile iş emirlerine bağlı operasyonları adım adım izlemenizi, makinaları ve operatörleri on-line takip edebilmenizi sağlar.

Üretim emrindeki adımların hangi operatör ve hangi kaynak kullanılarak yapıldığı bilgilerini sisteme barkodla veya manuel girmenizi sağlar.

Sahadan toplanan veriler, iş standart sürelerini belirlemenizi, operasyonların ilgili makinadaki işlem süresini tanımlamanızı ve operasyonun yapılış şeklini sisteme kaydederek, standardizasyon çalışmaları yapmanızı sağlar.

ERP programı, tezgahların duruş ve arıza bilgilerini, barkodlu veya manuel, sisteme kaydederek hazırlanan istatistiklerle, bakım planlama faaliyetlerini yapmanızı sağlar. Duruşlardan kaynaklanan kayıpları en aza indirmenizi sağlar.

Üretimin diğer birimlerden anlık olarak izlenmesini sağlar.

Rota kontrol ile hatalı üretim hareketlerinin oluşmasını engelleyebilir ve üretimin sağlıklı yürümesini sağlayabilirsiniz.

Erp programı ile üretimi devam eden makinalara yeni üretim girilmesini engelleyebilirsiniz.

Üretim faaliyetlerinin etkin takibi ile işletme performans analizleri yapmanızı, iş etüdü ve verimlilik faaliyetlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

Üretim bandı, iş istasyonu ve personel bazında kayıp zaman (elektrik kesintisi, makina arızası, iş bekleme v.b.) takibi yapılmasını sağlar.

Personel yetkinliklerine göre performans analizlerinin yapılarak akord ve prim sistemlerinin geliştirilmesini sağlar.

SentezLIVE ERP; müşteri siparişine göre, belli bir üretim emrine göre veya bir grup üretim emrine göre MRP çalışmaları yapmanızı sağlar.

Üretim emirlerinde yer alan rotalardaki operasyonları, işletmenize uygun atama yöntemleriyle planlayarak GANTT diyagramında görüntülemenizi sağlar.

Makina ve tezgahların doluluk oranı bilgileriyle üretim çizelgeleme yaparak kaynakları doğru yüklemenizi sağlar.

Mevcut stok bilgileri, operasyon durum bilgisi, açık satın alma talepleri, satış siparişleri ve satış rezervasyon bilgilerin kullanılarak yapılan MRP çıktılarını kullanarak ana üretim planını (MPS) oluşturmanızı sağlar.

Planlanan ve gerçekleşen çıktı analizleri yaparak raporlamalarla farklılıkları belirlemenizi ve düzeltilci yatırımlara karar vermenizi sağlar.

Barkodlu üretim emri takibi ile iş emirlerine bağlı operasyonları adım adım izlemenizi, makinaları ve operatörleri on-line takip edebilmenizi sağlar.

Üretim emrindeki adımların hangi operatör ve hangi kaynak kullanılarak yapıldığı bilgilerini sisteme barkodla veya manuel girmenizi sağlar.

Sahadan toplanan veriler, iş standart sürelerini belirlemenizi, operasyonların ilgili makinadaki işlem süresini tanımlamanızı ve operasyonun yapılış şeklini sisteme kaydederek, standardizasyon çalışmaları yapmanızı sağlar.

Erp programı, üretim hattı dengeleme işlemi ile makina ve personele eşit iş yüklemesi gerçekleştirilmesini sağlar.

Giriş muayene ve son kalite kontrol adımlarında, örnekleme yoluyla yapılan kalite kontrol faaliyetlerinde kullanılacak istatistiklerin tutulmasını sağlar.

Son kalite kontrolden, nihai ürün durumuna geçen mamüllerin hata oranının azaltılmasını sağlar.

Üretilen mamüllerin müşteriye sevkiyatından önce yapılan ara kontrollerle her bir hata tipinin puantajı ile mamüllerin kabul edilebilir kalite standardına uygunluğunun kontrolü sağlanır.

Üretim emrine ve iş emrine kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesini sağlar.

Tahsisler ve hammadde sarfiyatı sayesinde üretim emri maliyetlerini otomatik almanızı sağlar.

Değişik döviz cinsi bazında reçete maliyeti oluşturabilirsiniz, kâr analizi yapabilirsiniz.

Ön Maliyet ve Gerçek Maliyet tablosunu üretim emri/sipariş bazında karşılaştırmalı olarak alabilirsiniz.